Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra


Akciová cena za zápis konečného užívateľa výhod je 50 Eur s DPH.

Od 1.11.2018 vznikla firmám nová povinnosť a to zapísať konečných užívateľov výhod do obchodného registra. Táto povinnosť sa týka takmer všetkých firiem zapísaných v obchodnom registri.

Pokiaľ si firma túto povinnosť nesplní, môže dostať pokutu vo výške 3 310 €.

My Vám túto povinnosť splníme veľmi jednoducho a efektívne. Celý proces vybavíme elektronicky, takže nemusíte sa zaťažovať žiadnymi „papierovačkami“. Vašou jedinou povinnosťou bude vyplnenie krátkeho formulára.

Naša cena za zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je 50 Eur s DPH.

Táto cena je konečná a nebude sa navyšovať o žiadne ďalšie poplatky.

V prípade záujmu o uvedenú službu, nám zašlite objednávku na info@somuctovnik.sk.

Obratom Vám zašleme formulár, kde vyplníte potrebné údaje. Následne Vám zašleme splnomocnenie na podpis, ktoré nám späť zašlete rovnako elektronicky.

O celý ďalší proces sa postaráme za Vás.