Zakladanie a zmeny s. r. o.

Založenie s. r. o. od 250 Eur

Uvedená cena 250 Eur bez DPH je KONEČNÁ a sú v nej zahrnuté VŠETKY poplatky za založenie „jednoosobovej“ s. r. o.
S. r. o. Vám založíme na KOMPLET od vyhotovenia všetkých dokumentov, vybavenia živnostenského oprávnenia, registráciu na daňovom úrade, až po zápis do obchodného registra.

Všetky dokumenty Vám na podpis a overenie zašleme elektronicky, poštou alebo odovzdáme osobne, s cieľom dosiahnutia čo najväčšej pružnosti a ekonomickej efektívnosti.

Zodpovieme Vám akékoľvek otázky týkajúce sa problematiky zakladania a zmien spoločností.

So záujmom o naše služby nás neváhajte kontaktovať na info@somuctovnik.sk.