Vedenie účtovníctva

Čo ponúkame v rámci vedenia účtovníctva?


Špecializujeme sa na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre malé a stredné spoločnosti. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a závisí od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, a aj od konkrétnych požiadaviek a potrieb klienta.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, pričom sa usilujeme o priateľské vzťahy v rámci obchodných aktivít.


Čo znamená kompletný outsourcing účtovníctva?

  • kontrola dokladov
  • účtovná závierka
  • zaúčtovanie dokladov
  • vypracovanie daňových priznaní
  • daňové priznania k DPH
  • mzdy a personalistika
  • poradenstvo
  • ďalšie služby podľa požiadaviek klienta