Bezplatné kurzy

 


Tešíme sa z Vašich úspechov!

Na trhu práce je najviac cenený pracovník, ktorý má výborné kvalifikačné predpoklady v požadovanej oblasti.

Preto sme sa rozhodli pripraviť sériu bezplatných kurzov určených špeciálne pre uchádzačov o zamestnanie, za cieľom zvýšiť ich kvalifikačné predpoklady v požadovaných oblastiach.


Ako je to možné, že Vám poskytneme vybraný kurz zadarmo?

Táto iniciatíva je možná na základe využitia programu „RE-PAS“ – rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií, s cieľom zvýšiť predpoklady uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce.

Základným predpokladom pre absolvovanie vzdelávacieho kurzu úplne zadarmo je, aby ste boli evidovaný na ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie.

V takom prípade si môžete vybrať z našej ponuky kurzov, prípadne nás môžete požiadať o zostavenie individuálneho kurzu, ktorého cena bude v plnej výške preplatená na základe programu RE-PAS.


Pokiaľ ste evidovaný ako uchádzač o zamestnanie a máte záujem absolvovať vzdelávací kurz z našej ponuky úplne zadarmo, kontaktujte nás, a my s Vami preberieme Vaše požiadavky.


Ponuka kurzov úplne zadarmo:

  • Personálny manažment – rozsah 100 hodín, bežná cena kurzu = 1500 €, cena pre Vás = Zadarmo
  • Projektový manažment rozsah 100 hodín, bežná cena = 1500 €, cena pre Vás = Zadarmo

Vyberte si kurz z našej ponuky alebo nás kontaktujte s Vašou konkrétnou požiadavkou a pripravíme Vám kurz šitý na mieru podľa Vašich požiadaviek.

info@sommanazer.sk


Tešíme sa na spoluprácu.